Chcete zatepľovať svojpomocne? Aký je postup?

Technologický postup pri zatepľovaní

Pri pohľade na stavebné práce pri zatepľovaní budov mnohým z nás napadne, že to nie je nič zložité. Omyl. Aj podľa odborníkov ide o náročný proces, kde akékoľvek pochybenie prináša mínusy do kvality nášho života. Postup pri zatepľovaní je viazaný na mnohé faktory a my, ako nestranní pozorovatelia vidiac len finálne práce (napr. zakladanie polystyrénových panelov či omietanie už zateplenej budovy), vidíme v skutočnosti už len tú povestnú „čerešničku na torte“.

Postup pri zatepľovaní  je však tiež o niečom úplne inom. Aj ten najlepší zatepľovací systém, ktorý je aplikovaný svojpomocne, alebo firmou s nedostatočnou profesionalitou (a verte, že ich je dosť), môže vo veľmi krátkej dobe vykazovať vážne poruchy. Z tohto dôvodu je nutné príprave a vlastnej realizácii zateplenia venovať naozaj veľkú pozornosť. Keďže počas výstavby či rekonštrukcie rodinného domu ste v pozícií investora vy, mali by ste byť pri výbere firmy, ktorá vykoná zattepľovacie práce obozretní. Najlepším riešením je vymenovanie svojho technického zástupcu, ktorý vám zabezpečí: stavebný prieskum a zhodnotenie súčasného stavu objektu, optimálny výber skladby zatepľovacieho materiálu, vypracovanie projektovej dokumentácie, výber kvalitnej realizačnej firmy, spracovanie alebo odsúhlasenie zmluvy na realizáciu zateplenia a v neposlednom rade výkon stavebného dozoru alebo jeho zabezpečenie. Áno, čítate správne. Stavebný dozor je aj počas zatepľovania priam nutný, pretože bude garantom správnej realizácie postupu pri zatepľovaní.

Rozhodli ste sa zveriť zateplenie vášho domu stavebnej firme? Vyberte si niektorú zo zoznamu na stavebnom portáli Stavebnik.sk Zároveň získate možnosť zaslať vybraným firmám žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky cez systém Zadaj dopyt.
 

Všeobecne sa do postupu pri zatepľovaní zahŕňajú tieto faktory:

 1. Pripravenosť objektu
 • Ukončenie všetkých mokrých procesov: Pri objekte určeného na zateplenie je odporúčané, aby boli ukončené všetky mokré procesy - teda práce vnášajúce do konštrukcie vo väčšej miere technologickú vlhkosť – napr. omietanie, vykonávanie poterov a pod.
 • Statické poruchy (posúdenie): Berte do úvahy, že staticky porušené konštrukcie je možné zatepľovať len v prípade ich posúdenia a zabezpečenia odborníkmi (statik, projektant). Postup pri zatepľovaní môže byť akokoľvek odborne prevedený, no ak budú v podklade škáry a trhliny, ich vplyv na tepelnoizolačný systém nebude zanedbateľný.
   
 • Vplyv súvisiacich postupov pri zatepľovaní: Ostatné práce na zatepľovanej konštrukcii, napr. oplechovanie atiky a otvorov, osadenie inštalačných krabíc, držiaky bleskozvodu, konzoly pre uchytenie prídavných konštrukcií na fasáde a podobne, musia byť vykonané tak, aby nedošlo pri realizácii k poškodeniu systému - mechanickému poškodeniu , zatečeniu do systému a pod. Všetky prestupy a prerušenia v prípadoch nezaizolovaného ostenia otvorov v konštrukcii je potrebné posúdiť z hľadiska vylúčenia vzniku tepelno technických porúch.
   
 • Postup pri zatepľovaní zahŕňa aj ďalšie faktory. Pri stavbe montážneho lešenia je nutné uvažovať s budúcou hrúbkou pridaného zatepľovacieho systému z dôvodu dodržania minimálneho pracovného priestoru nutného pre montáž. Kotviace prvky je potrebné osadiť s miernym odklonom od horizontálnej roviny smerom šikmo dole od systému z dôvodu možného zatečenia vody do hmoždiniek. Akékoľvek neštandardné postupy pri zatepľovaní – napr. zateplenie len časti konštrukcie alebo objektu, zateplenie nerovnakou hrúbkou izolantu, rôznymi typmi izolantu v jednej ploche a pod. treba špeciálne riešiť už v návrhu postupu pri zatepľovaní.
 1. Pripravenosť konštrukcie
 • Teplota podkladu a okolitého vzduchu by nemala klesnúť pod + 5 ° C, ak nie sú použité materiály, ktoré prácu pri nižších teplotách povoľujú (urýchľovač do akrylátovej omietky a pod.). Pri aplikácii (nanášaní) je treba sa vyhnúť priamemu slnečnému žiareniu, vetru a dažďu. Za podmienok podporujúcich rýchle schnutie omietky (teplota nad 25 ° C, silný vietor, vyhriaty podklad, a pod.) musí spracovateľ zvážiť všetky okolnosti (napríklad veľkosť plochy) ovplyvňujúce možnosť správneho vyhotovenia - nadpájania a štruktúrovania. Za podmienok predlžujúcich schnutie (nízke teploty, vysoká relatívna vlhkosť vzduchu a pod.) je treba počítať s pomalším schnutím a tým možnosťou poškodenia dažďom i po viac ako 8 hodinách.
   
 • Podklad musí byť pred začatím prác zbavený nečistôt, mastnoty a všetkých voľne sa oddeľujúcich vrstiev, prípadne materiálov, ktoré sa rozpúšťajú vo vode. Nátery a omietky nesúdržné a dostatočne nespojené s podkladom je potrebné odstrániť. Na opravené a ošetrené plochy je možné začať s lepením izolantu až po vyschnutí a vyzretí všetkých materiálov. Plochy napadnuté plesňami, riasami a pod. musia byť riadne očistené a následne ošetrené proti opätovnému napadnutiu.
 1. Lepenie tepelného izolantu
 • Postup pri zatepľovaní, resp. know-how sa riadi mnohými zásadami, ktoré by sme naozaj mali prenechať odborníkom. Izolačné dosky sa lepia zospodu nahor na väzbu väčším rozmerom dosky vodorovne. Izolačné lamely alebo dosky z minerálnej vlny s kolmou alebo pozdĺžnou orientáciou vlákien sa lepia opäť zospodu nahor na väzbu väčším rozmerom lamely alebo dosky vodorovne. Iba v odôvodnených prípadoch je možné lepiť izolant dlhším rozmerom zvisle nadol alebo v soklových partiách pod zakladacou lištou a pod terénom, zhora nadol. Tieto prípady je potrebné riešiť individuálne aj s ohľadom na výber vhodnej tepelnej izolácie a ďalších materiálov.
   
 • Pri lepení (následne ani pri stierkovaní) sa nesmie lepiaca ani stierková hmota dostať na bočné steny izolantu.
  Dosky a lamely sa lepia na väzbu, nie je možné pripustiť vznik priebežnej zvislej škáry aj vrátane nárožia.
   
 • Škáry väčšie ako 2mm treba vyplniť izolačným materiálom. Škáry medzi doskami  do šírky 4mm je možné vyplniť nízkoexpanznou izolačnou penovou hmotou.

Toto je len stručný prehľad postupu pri zatepľovaní budov. Ak však chceme, aby náš zateplený dom prežil dlhé roky bez závad, mali by sme sa zamyslieť nad predchádzajúcimi riadkami a naozaj požiadať o radu odborníkov s tým, že zatepľovacie práce prenecháme certifikovanej a osvedčenej firme.

Možno vás tiež zaujme článok Spôsoby zateplenia

Foto: jette.ru
(i.n.)